1ch TRX

Jednoduchý TRX z dorji modulom. Používaný pre APRS a packet rádio. Zmenu frekvencie možno len rekompiláciou FW (cena za použitie malého MCU). V prípade problému z komunikáciou medzi MCU a TRX modulom je zablokovaný PTT, a LED ostane svietiť či bliká. Po úspešnej konfigurácii modulu LED svieti počas vysielania.

1ch TRX Schema

Konečne riešenie v krabičke z Ebayu.

1ch TRX BACK 1ch TRX FRONT 1ch TRX INSIDE

Print Friendly, PDF & Email